Zinzino, Rombouts, Malongo kohvipadjakeste tellimine

Kasutustingimused

www.kohvitellimus.ee (edaspidi Kohvitellimus) kasutustingimused on tellimiskeskkonna kasutamise kokkulepe,  mis kehtib igale, kaasa arvatud ka tagasiulatuvalt , Kohvitellimuse kaudu tehtud tellimusele. Kohvitellimuse kasutustingimused kehtivad ühtmoodi kõigile Kohvitellimusest tellijaile. Kohvitellimusest tellimine tähendab automaatselt antud kasutustingimustega nõustumist. Kohvitellimus on veebipõhine tellimiskeskkond  eraisikuist  Kohviklubi Liikmetele, mis koondab kõik tellimused ühishankeks.  Kohvitellimus kuulub  eraisikutest Kohviklubi Liikmetele, kes osalevad ühiselt tellimises.  Kohviklubi Liige on iga Kohvitellimuse registreeritud kasutaja. Kohviklubi Liikmeks saab vaid Kohviklubi Liikmete isiklikul soovitusel. Kohvitellimuse kaudu on Liikmetel võimalik tellida kohvi endi vajaduste rahuldamiseks.  Kohvitellimuse keskkonnas ei ole võimalik sooritada ostu-,  müügi -, vahenduse-   ning võõrandamise  tehinguid. Kohvitellimuse toimkond ei müü ega kauple Kohvitellimuse  kaudu tellitava kohviga ning ei tegele mingil muul moel antud keskkonnaga seonduvalt äritegevusega ega ei ole iseseisev juriidiline isik. Iga Kohvitellimuse kaudu teostatud tellimus on automaatselt üks osa ühishankest. Ühishanke vajadus:  tellimiskeskkond aitab tellijatel  oluliselt kokku hoida  aega, transpordi- jt.  kulusid.  Mida suurem on tellijate arv, seda väiksemad on nii ühistellimisega seotud kulud kui ka ühishanke hinnad.  Kohvitellimuse kaudu  tellitava kohvi hankimine igale Liikmele üksinda oleks väga kulukas ja ebamugav. Ühishanget viivad läbi Kohvitellimuse  tegevtoimkonna isikud, kes on samuti Kohvitellimuse eraisikutest tellijad. Ühistellimisega seotud kulud katavad kõik tellijad ühiselt vastavalt tellitud kohvi tellimismahule. Rahad ühishanke läbiviimiseks tasutakse  Kohviklubi Liikme arvele või antakse talle üle sularahas, kes seejärel tellitud kauba nii endale kui teistele Kohviklubi Liikmetele ära toob või selle toomise ühistest vahenditest korraldab. Eeltoodud kokkulepe kehtib ühtmoodi kõigile Kohvitellimuse kaudu tellijaile.Kohvitellimus annab oma parima, kuid ei saa garanteerida kõigi tellimuste sajaprotsendilist täitmist. Kohvitellimuse tegevtoimkond jätab endale õiguse etteteatamata tühistada tellimusi ja (või) muuta antud kasutustingimusi.