Tellimiskeskkonna www.kohvitellimus.ee kasutustingimused

1. Müügitingimuste kehtivus
1) Tellimiskeskkonda aadressil www.kohvitellimus.ee haldab MTÜ Malongo Kohvisõprade Klubi, (edaspidi Vahendaja) kes tegutseb Spiritus OÜ (reg nr.12199231, asukohaga Tamme talu, Kabina küla, Luunja vald, Tartu maakond, 62202) arvel ja nimel. 
2) Kõik tooted, mida www.kohvitellimus.ee lehelt on võimalik tellida/osta kuuluvad Spiritus OÜ-le.
3) Käesolevad Müügitingimused kehtivad ostja (edaspidi Tarbija) ja ettevõtja Spiritus OÜ (edaspidi Müüja) vahel kaupade ja teenuste ostmisel. 
4) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.
5) Müüjal on õigus teha müügitingimustes ja tarne maksumuses muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.kohvitellimus.ee 

2. Hinnainfo
1) Veebilehel www.kohvitellimus.ee äratoodud hindadele ei lisandu käibemaksu.

2) Ostud toimetatakse Tarbijani või tema poolt soovitud postiautomaati vastavalt hinnakirjale.

3) Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (10 päeva alates tellimuse vormistamisest).

4) Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja Müüja vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.

3. Tellimuse vormistamine
1) Lisage soovitud tooted ostukorvi.
2) Tellimuse vormistamiseks vajutage kõigepealt ostukorvis lingile „Vormista tellimusˮ.
4) Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis ning maksemeetod ja vajutage lingile „Kinnitan Tellimuseˮ. Seejärel saadetakse Tarbija poolt Tellimuses ära märgitud e-posti aadressile Tellimuse kinnitus ning ülekandeks vajalikud pangarekvisiidid.
5) Vahendaja poolt Ostja meiliaadressile saadetud tellimuse kinnitust ei saa käsitleda arvena. KMS § 37 lg 2 kohaselt peab Müüja väljastama Ostjale tema nõudmisel ettemaksu puhul arve. Kui Ostja soovib ettemaksu tõestuseks vormikohast arvet, siis sellekohased nõudmised palume esitada e-posti aadressile - info@kohvitellimus.ee
5) Täitke andmete ja tellimuse vormistamise leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.
6) veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel (nt E−R 8.00−17.00). Kui tellimus esitatakse reedel pärast kella 14, vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval.

4. Müügilepingu jõustumine

1) Kauba müügilepinguga kohustub Vahendaja andma Tarbijale üle Müüjale kuuluva Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale, Tarbija aga kohustub tasuma Kauba eest esitatud summa ja võtma Kauba vastu.

2) Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse 10 päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.

3) Müügileping jõustub pärast Tarbija poolt tellimuse eest tasutud tasu laekumist. 

5. Kohaletoimetamine
1) Pärast müügilepingu jõustumist komplekteeritakse tellimus ning antakse see kohaletoimetamiseks üle logistikapartneritele.
2) Veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad tellimuse eest täieliku tasu laekumise hetkest.
3) Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.
4) Müüja ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida ei olnud võimalik mõjutada ega ette näha. 

6. Tagastamisõigus
1) Pärast kauba kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul.

2) Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.
3) Kauba tagastamiseks tuleb esitada ostust taganemise avaldus. (Vorm on leitav siit: taganemisavaldus) ning saata see aadressile info@kohvitellimus.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

4) Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale.
5) Müüja tagastab taganemisavalduse kättesaamisel Tarbijale mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel kauba tagastamisest, Tarbijale lepingu alusel saadud tasud.

8. Vääramatu jõud
1) Müüja ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida Müüja ei saanud mõjutada või ette näha.,

9. Isikuandmete töötlemine
1) Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.

2) Müüjal on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.

3) Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

10. Pretensioonide esitamise kord
1) Müüja vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.

2) Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul Müüja poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.

3) Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.

4) Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad Müüja ja Tarbija omavahel kokku.
5) Müüja ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või kasutamise tulemusena.
6) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-posti aadressile info@kohvitellimus.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
7) Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
8) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

9) Tarbijal on õigus nõuda Müüjalt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui Müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, Müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud või kui Tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

11.Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

1) Kui Müüja on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus Müüja pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu.