string(3) "cms" Kasutustingimused - Malongo Kohvisõprade Klubi

                     

www.kohvitellimus.ee tellimiskeskkonna kasutustingimused

1. Müügitingimuste kehtivus
1) Müügitingimused kehtivad www.kohvitellimus.ee veebilehelt ostja (edaspidi Tarbija) ja tellimiskeskkonna www.kohvitellimus.ee  haldaja MTÜ Malongo Kohvisõprade Klubi (edaspidi KK) vahel kaupade ja teenuste ostmisel.
2) Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad veebipoest toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad võlaõigusseadus (edaspidi VÕS), tarbijakaitseseadus (edaspidi TKS) ja teised õigusaktid.
3) KK jätab endale õiguse teha müügitingimustes muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.kohvitellimus.ee 

2. Hinnainfo
1) Malongo Kohvisõprade Klubi veebilehel www.kohvitellimus.ee äratoodud hindadele ei lisandu käibemaksu.

2) Ostud toimetatakse Tarbijani või tema poolt soovitud postiautomaati vastavalt hinnakirjale.

3) Hinnad kehtivad tellimuse vormistamisest kuni vormistatud tellimuse maksetähtaja aegumiseni (7 päeva alates tellimuse vormistamisest).

4) Kui tellimus on esitatud enne müügitingimuste või hindade muutmist, kohaldatakse Tarbija ja KK vahel tekkinud õigussuhetele tellimuse vormistamise ajal kehtinud tingimusi.

5) KK jätab endale õiguse teha müügihindades ning tarne maksumuses muudatusi. Nimetatud muudatusi kajastatakse veebilehel www.kohvitellimus.ee 

3. Tellimuse vormistamine
1) Lisage soovitud tooted ostukorvi.
2) Tellimuse vormistamiseks vajutage kõigepealt ostukorvis lingile „Vormista tellimusˮ.
4) Tellimuse vormistamise lehel täitke nõutud andmeväljad, valige teile sobiv toodete kohaletoimetamise viis ning maksemeetod ja vajutage lingile „Kinnitan Tellimuseˮ. Seejärel saadetakse Tarbija poolt Tellimuses ära märgitud e-posti aadressile Tellimuse kinnitus ning ülkandeks vajalikud pangarekvisiidid. 
5) Täitke andmete ja tellimuse kinnituse leheküljel olevad lahtrid tähelepanelikult, sest esitatud informatsiooni täpsusest ja õigsusest sõltub Teie ostetud toodete kiire ja tõrgeteta kohaletoimetamine ning hilisem vaidluste ja pretensioonide lahendamine.
6) KK veebipoes sooritatud tellimusi käsitletakse tööpäevadel (nt E−R 8.00−17.00). Kui tellimus esitatakse reedel pärast kella 12, vormistatakse tellimus järgneval esmaspäeval.

4. Müügilepingu jõustumine

1) Müügileping jõustub ettemaksuarve, tellimuse kinnituse vms teate alusel Tarbija poolt tasutud makse laekumisega KK arveldusarvele. Kauba müügilepingu jõustudes  kohustub KK andma Tarbijale üle Kauba ning tegema võimalikuks omandi ülemineku Tarbijale. 

2) Tellimused, mille eest ei ole tasutud, annulleeritakse hiljemalt 7  päeva möödudes alates tellimuse vormistamisest.

5. Arvete esitamine 

1) Tarbijal on õigus nõuda peale tellimuse tasumist ostu tõenduseks vormikohast arvet. 
2) KK on kohustatud peale makse laekumist esitama Tarbijale nõetekohase arve 7 päeva jooksul.

6. Kohaletoimetamine

1) Pärast müügilepingu jõustumist komplekteerib KK tellimuse ning annab selle kohaletoimetamiseks üle ettevõtte logistikapartneritele.
2) E-poe veebilehel näidatud kohaletoimetamise tähtajad kehtivad alates tellimuse summa laekumise hetkest KK pangakontole. Kui väljasaatmistähtaeg langeb nädalavahetusele või riigipühale, siis saadetakse tellimus välja esimesel tööpäeval peale nädalavahetust või pühi. 
3) Viivitusteta kohaletoimetamiseks tuleb olla hoolas ning tellimuse vormistamisel esitada kohaletoimetamise andmete sisestamisel tõele vastavad ning kehtivad andmed.
4) KK ei vastuta kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kaup on logistikapartneritele üle antud õigel ajal, kuid kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida veebipood ei saanud mõjutada ega ette näha. 

7. Tagastamisõigus
1) Pärast tellimuse kättesaamist on Tarbijal õigus e-poes sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul.

2) Tagastamisele kuuluva eseme seisukorra halvenemisel vastutab Tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest juhul, kui ta on eset kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda eseme olemuses, omadustes ja toimimises, peaks Tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks seda tavapäraselt poes teha.
3) Kauba tagastamiseks tuleb esitada Kauba ostust taganemise avaldus. (Vorm on leitav siit: taganemisavaldus) ning saata see aadressile info@kohvitellimus.ee hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest.

4) Tarbija peab kauba tagastama avalduse esitamisele järgneva 14 päeva jooksul või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud logistikafirmale. 
5) KK tagastab taganemisavalduse kättesaamisel Tarbijale mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel kauba tagastamisest, Tarbijale lepingu alusel saadud tasud.

8. Vääramatu jõud
1) KK ei vastuta Tellijale tekitatud kahjude või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoimetamise viibimine on tingitud asjaoludest, mida KK ei saanud mõjutada või ette näha. 

9. Isikuandmete töötlemine 
1) Tarbija annab veebipoes andmeid sisestades ning vastava kinnitusega õiguse koguda ja töödelda Tarbija isikuandmeid (nimi, kontakttelefon, paki kättetoimetamise ja/või kodune aadress, e-postiaadress) ning edastada logistikapartnerile isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks.

2) KK-l on õigus kasutada Tarbija elu- või asukoha aadressi reklaami ja muu informatsiooni edastamiseks Tarbijale.

3) Tarbijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või kauba kohaletoimetamiseks.

10. Pretensioonide esitamise kord
1) KK vastutab Tarbijale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduste eest, mis ilmnevad kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest Tarbijale.

2) Tarbijal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul KK poole, esitades arve, mille alusel kauba ostu eest tasuti.

3) Kaubal puuduse ilmnemisel palume lõpetada kauba kasutamise.

4) Puudusega kauba parandamise või asendamise lepivad KK ja Tarbija omavahel kokku. 
5) KK ei vastuta Tarbija süül tootel tekkinud puuduste eest, mis on tekkinud toote mittenõuetekohase hoiustamise või kasutamise tulemusena. 
6) Toote nõuetele mittevastavuse või puuduste ilmnemisel palume edastada e-postiaadressile info@kohvitellimus.ee pretensiooni, kus on märgitud tellimuse esitaja nimi, kontakttelefon, tellimuse number ja toote tingimustele mittevastavuse või puuduse täpne kirjeldus.
7) Pretensioon toote nõuetele mittevastavuse või puuduste avastamise kohta peab olema esitatud kahe kuu jooksul alates toote nõuetele mittevastavuse või puuduse avastamisest.
8) Kõik pretensioonid vaadatakse läbi ja Tarbijaga võetakse ühendust esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates pretensiooni kättesaamisest.

9) Tarbijal on õigus nõuda KK-lt ostuhinna alandamist või lepingu lõpetamist ja kauba eest raha tagasi nõuda, kui KK-l ei ole võimalik kaupa parandada või asendada, kauba parandamine või asendamine ebaõnnestub, KK ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud või kui tarbijale on tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.

11.Tarbija õigus pöörduda tarbijakaebuste komisjoni poole

1) Kui KK on keeldunud Tarbija kaebust lahendamast või Tarbija ei ole nõus KK pakutud lahendusega ja leiab, et on rikutud tema õigusi või kahjustatud tema huve, võib Tarbija esitada kaebuse tarbijakaebuste komisjonile Tarbijakaitseameti kaudu või kohtule. Tarbija võib esitada kaebuse ise või esindaja kaudu.